דלג לתוכן דלג לפוטר

מסמכים לדוח השנתי 2017

מאמרים

articles

מסמכים לדוח השנתי 2017

מועד הגשת הדוח השנתי הינו 30 באפריל 2018.

על מנת שנוכל למצות את מלוא זכויותיכם נבקשכם את התייחסותכם לסעיפים ובמידת הצורך להמציא אישורים מתאים לגביו . 

הפרטים הנדרשים הינם של כל בני התא המשפחתי (גם לבן/בת הזוג וילדיך עד גיל 18).

הכנסות והוצאות

 1. כללי :  נבקש לקבל צילום תעודת זהות כולל ספח התעודה .
 2. עוסק פטור : יש להעביר דוח המרכז את הכנסותיך השנתיות. ובצירוף הצהרה שאלו הכנסותיך לשנת המס . 
 3. האם היית שכיר בשנת 2017? מסמך: טופס 106 מכל מקומות העבודה שבהם עבדת אתה ובן / בת זוגך כשכירים בשנת 2017 
 4. האם סיימת תואר אקדמאי בשנתיים האחרונות ?  יש להעביר אישור תואר ושנת סיום מהמוסד האקדמי
 5. האם במהלך שנת 2017 היו לך הכנסות משכר דירה בארץ או בחול? – יש להעביר הסכמי שכירות וסכומי תקבולי השכירות המזוהים בחתימתכם 
 6. האם במהלך שנת 2017 קיבלת קצבאות לדוגמא: קצבת נכות, מלגות, תמלוגים וכיב (קצבת זקנה) מסמך: אישורים על קצבאות פטורות וחייבות שהתקבלו בשנת 2017
 7. מסמך: טופס 161 או אישור על מענקי פרישה / פיצויים שהתקבלו בשנת המס ותשלומי המס ששולמו (אם שולמו) בגינם.
 8. טופס על ניכוי מס במקור מפקדונות וניירות ערך נא פנה לסניף הבנק שלך לקבלת אישור מס שנתי  טופס 867 ( ניכויי מס מניירות ערך ופיקדונות ) 
 9. האם נותר מלאי עסקי בתאריך 31/12/2017 ? ספירת מלאי, כולל ערך מלאי ליום 31 בדצמבר 2017 .
 10. הוצאות רכב :  נבקש לקבל צילומי רשיונות רכבים , ביטוחי חובה ומקיפים .
 11. נסיעות עסקיות לחו”ל : אנא מלא דוח נסיעה לחול המתאר את מטרת הנסיעה תאריכים והוצאות הנסיעה 
 12. האם ביצעת עסקת נדל”ן במהלך השנה :  נא להעביר מסמך העתק שומת מס שבח 
 13. הכנסות מחו”ל : נא להעביר מסמכים המעידים על הכנסותיך בחו”ל , עסק , שכירות , רווחי הון וכדומה .

ניכויים וזיכויים אישיים

 1. הפקדות לקרנות פנסיה, קה”ל(שאינן כלולות בתלוש השכר שלך )  ביטוחי חיים ומשכנתא : העבר מסמכי הפקדות לצרכי מס 
 2. תשלומי מזונות : נא להעביר פסד הדין ומסכים המעידים על התשלומים  
 3. שיחרור מצה”ל  : נא להעביר תעודת שחרור מצה”ל ואו משירות לאומי  
 4. ילדים בחינוך מיוחד : יש להעביר אישור או מסמך ועדת השמה המפנה לחינוך מיוחד 
 5. תשלומים עבור קרוב נטול יכולת : במידה במהלך השנה שילמתתשלומים עבור קרוב המוחזק במוסד אנא העבר אישור על תשלומים אלו 
 6. תרומות : האם בצעת תשלומים עבור תרומות המוכרות לצרכי מס ( קיום סעיף 46 למקבל התרומה ) העבר את מסמכי המקור של התרומות

שינויים במצב משפחתי 

 1. נא להעביר צילום תעודת זהות כולל ספח התעודה לאחר השינוי 

תשלומים ע”ח המס השנתי 

 1. האם נוכו עבורך מיסים מתקבולים שוטפים במהלך השנה ( ניכוי מס במקור ) : נא להעביר אישור לרכי מס על פרטי הניכויי השנתי 

במידה ואגב עבודת איסוף המסמכים עולות שאלות

נודה לכם על שליחת מייל לבירור הנושא