דלג לתוכן דלג לפוטר

עדכון שכר המינימום וקיצור שבוע העבודה

מאמרים

articles

עדכון שכר המינימום וקיצור שבוע העבודה

בחודש אפריל 2018 חלו שינויים בחישובי השכר החודשי ובעקבות צו הרחבה שנחתם בתאריך ה 15/03/2018 . 

  1. קיצור שבוע העבודה מ 43 שעות ל 42 שעות ( מ 186 שעות  ל – 182 שעות חודשיות )
  2. עליית שכר המינימום מ 28.49 ש”ח  ל 29.12 ש”ח לשעה

שינויים אלו חלו משכר אפריל 2018 ואילך 

  1. קיצור שבוע העבודה : על פי הוראות צו ההרחבה, המעסיק ובהתאם לצרכי העבודה, יבחר יום בו העובדים יעבדו שעה אחת פחות . המשמעות היא, חישוב שעות הנוספות לעובד יחושבו החל מהשעה ה 182 ומעלה .  המשמעות הנוספת היא גידול בתעריפי תשלום החופשה, מחלה.
  2. שינוי בשכר המינימום  בעקבות החלטת צוות היגוי של ההסתדרות ועל מנת להבהיר את השינוי בהיקף השעות החודשיות, הובהר כי גם תעריף המינימום לעובד שעתי  יעלה מ 28.49 ל 29.12 ש”ח לשעה.