דלג לתוכן דלג לפוטר

שווי ארוחות מדוע ?

מאמרים

articles

שווי ארוחות מדוע ?

מה המשמעות של שווי ארוחות ??
משמעותו רישום הכנסה לעובד במשכורתו החודשית, שיש לשלם עליה ביטוח לאומי ומס הכנסה.
זהו רכיב שכר “רעיוני” במשכורת, שאינו לתשלום אלא לצרכי חישוב מס וביטוח לאומי נוספים על הכנסתו של העובד.


זהו רכיב שכר “רעיוני” במשכורת, שאינו לתשלום אלא לצרכי חישוב מס וביטוח לאומי נוספים על הכנסתו של העובד.

ולמעשה : המדובר בהטבה לעובד, שניתנת בשווה כסף (כדוגמת ארוחות) ולפיכך, כדי לא להפלות בין עובדים שמקבלים כסף, לבין עובדים שמקבלים “שווה כסף”, הרי שיש לסווגה כהכנסת עבודה יש שלשלם בגינה מס ( כמו רכב צמוד ).

שווי ארוחות : מעביד אשר מספק לעובדיו ארוחה / מזון / שתייה שאין תשלום בגינה , למעשה נותן הטבה לעובד .

האם יש חבות במע”מ ? : אז כן
על המעסיק להפיק חשבונית ולשלם את מס העסקאות בגין הארוחות שסיפק לעובדיו

מדוע ?
כיוון שחומרי הגלם הוכרו בקיזוז למע”מ תשומות

המקובל :
1. לחשב את עלות הארוחה שסופקה לעובד.
2. להחליט מה גובה השתתפות העובד בארוחה ולפי ההחלטה הזו – לנכות מהעובד את השתתפותו בארוחה (מהנטו שלו).
3. יתרת העלות, שמהווה הטבה מהמעביד לעובד – תדווח בתלוש השכר של העובד כזקיפה של מחיר שווי ארוחות ליום עבודה לעובד .
4. כמו כן, יש להוציא לעובד חשבונית על סכום הארוחות (ברוטו) החודשי ולשלם לרשויות מס ערך מוסף את המע”מ הנובע מהחשבונית.

דוגמא :
נניח עלות ארוחה לעובד 12 ₪
המעסיק החליט שהעובדים ישתתפו ב 4 ₪

א) על המעסיק לזקוף בתלוש השכר של העובד שווי ארוחות של 8 ₪ ליום עבודה ( ההפרש בין העלות להשתתפות העובד) וכתוצאה מזקיפה זו העובד ישלם מס הכנסה וביטוח לאומי על זקיפה זו (המעסיק ישלם ביטוח לאומי חלק המעסיק).
ב) על המעסיק להוציא לעובד חשבונית על סך 12 ₪ ולשלם לרשויות מעמ את מס העסקאות הנובע ממנה.

לפרטים נוספים התייעצו עימנו .