דלג לתוכן דלג לפוטר

עמותות ומלכ״רים

ASSOCIATIONS

מלכ"ר או בשמו מוסד ללא כוונת רווח הינה ישות שנועדה והוקמה למטרה ציבורית. שאינה למטרת להשיא רווחים ולצבור הון אלה לקבל תמיכות ותרומות עבור הפעילות אותה היא מייצגת.
הוצאת משכורות, וטיפול שוטף של הנהלת החשבונות הם שונים מיסודם מחברה / עוסק רגיל

ההבדל המרכזי בין החשבונאות של המלכ"רים לבין החשבונאות של החברות העסקיות נובע מכך שהמשאבים הכלכליים של המלכ"ר נובעים מתרומות / תמיכת מוסדות מדינה . במקרים מסוימים אף יש הגבלה על חלק מסכום התרומות והתמיכות בהם יכול לבצע שימוש המלכ"ר .

בדומה לישות מסחרית, גם מלכ"ר מחויב לנהל מאזן חשבונאי ולתעד את פעילותו העסקית אך בצורה שונה מחברה מסחרית. המוסד לתקינה חשבונאית בישראל תקן מספר 36 מעדכן את גילוי דעת 69 ומרחיב בנושא תקן חשבונאות מספר 5 .

עמותה ומוסדות ללא כוונת רווח, בדומה לחברה מסחרית מחויבים בדיווחים לרשם העמותות החברות בהתאם לסוג ההתאגדות אך הדיווח השנתי כרוך ביותר טפסים ויותר מידע עבור הפעילות .

מעוניינים להקים עמותה או מלכ"ר, או אתם מנהלים כבר מוסד ציבורי חל"צ – חברה לתועלת הציבור
נוכל לסייע לכם לעמוד בהוראות החוק ומידע לקבלת אישור על ניהול תקין .