דלג לתוכן דלג לפוטר

סכומים במע”מ

מידע שימושי

Useful info

סכומים במע”מ

עוסק פטור : מי שנרשם כעוסק פטור ומחזור העסקאות שלו  אינו עולה על 100,000 שקלים בשנה

דיווח דו חודשי : מי שמחזור העסקאות שלו אינו עולה על 1,500,000 בשנה

דיווח חד חודשי : מי שמחזור העסקאות שלו עולה על 1,500,000 בשנה

לסכומים מפורטים מאתר רשות המיסים